Kees-Admiraal-der-Tulpen

Overeenkomstig de Wet is Artem Sergienko auteursrechthebbende van het werk van Konstantin Konstantinovitsj Sergienko.

Het is niet toegestaan dit werk of delen ervan te (doen) verveelvoudigen, te (doen) verspreiden of openbaar te (doen) maken, tenzij dit uitdrukkelijk met rechthebbende is overeengekomen.